Nauczyciele

W każdej grupie jest dwóch nauczycieli. Obie nauczycielki mają wyższe wykształcenie, waldorfskie przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi. Nauczycieli w naszym przedszkolu obowiązuje permanentne kształcenie, zwłaszcza praca nad samowychowaniem.

Nauczyciel w przedszkolu waldorfskim zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, atmosferę swobody i pewności, dba o rozwój ekspresji twórczej. Rozwija i podtrzymuje u dzieci wiarę we własne siły oraz poczucie, że świat jest dobry, piękny i prawdziwy.

nauczyciele

Nauczyciele tworzą Kolegium Nauczycieli Przedszkola, które wspólnie kieruje pracą pedagogiczną i samodzielnie podejmuje decyzje. W Kolegium nie ma hierarchii - każdy nauczyciel ma taki sam głos i prawa. Kolegium odbywa cotygodniowe konferencje samokształceniowe i pedagogiczno-organizacyjne. Kolegium wybiera nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, czyli osoby która ma prawo reprezentować przedszkole wobec władz na zewnątrz, nie ma natomiast wobec innych członków Kolegium uprawnień zwierzchnika. Oznacza to, że nie ma u nas dyrektora. Decyzje dotyczące placówki podejmują wspólnie wszyscy członkowie Kolegium Nauczycieli.

Nauczyciele regularnie uczestniczą w spotkaniach, konferencjach i zjazdach (lokalnych, krajowych i międzynarodowych), które mają na celu wzbogacanie wiedzy, ich własny rozwój artystyczny, oraz rozwijanie współpracy między innymi placówkami waldorfskimi w kraju i na świecie.