Podstawowe założenia pracy naszego przedszkola

Przedszkole nasze pracuje zgodnie z zasadami pedagogiki waldorfskiej. Opiera się na idei harmonijnego rozwoju człowieka, co oznacza, że rozwój fizyczny i emocjonalny jest równie ważny, jak intelektualny.

Przedszkole jest miejscem, gdzie otrzymuje się nie tylko wiedzę, lecz jest zbiorowością, w której dzieci mają możliwość przystosowywania się do życia społecznego. Takie wartości jak wolność, godność, nieskrępowany rozwój indywidualny są dla nas równie ważne jak przyjaźń czy aspekt społeczny.

podstawowe_zalozenia

W pierwszym okresie rozwoju dziecka, czyli do około 7 roku życia, podstawową formą uczenia się jest naśladowanie. Nauczyciele wychowawcy mając na względzie indywidualność dzieci, nie oczekują od nich określonego zachowania. Uzyskują je dzięki przykładowi, czyli swojemu własnemu działaniu i zachowaniu, a także poprzez odpowiednie urządzenie otoczenia. Nauczycielki przez własne sensowne działania i umiejętności inspirują dzieci do samodzielnej aktywności.

Naszym pedagogicznym zadaniem jest wspomaganie rozwoju dzieci. Dlatego też staramy się być dla dzieci przykładem godnym naśladowania. Staramy się postępować tak, aby dzieci wiedziały, jakie zachowania są właściwe, a jakie nie. Wielką wagę przywiązujemy do swobodnej zabawy dzieci. Wszystkie zabawki (w większości wykonane własnoręcznie przez nauczycielki i rodziców) są bardzo proste, z naturalnych materiałów tak, aby pobudzały i wspomagały fantazję, nie krępowały inwencji i nie narzucały gotowego wzoru zabawy.

Poprzez różnorodne zajęcia (pieczenie, majsterkowanie, szycie, tkanie) i obchodzenie świąt związanych z obiegiem roku, dzieci wnikają w sens poszczególnych zajęć i czynności codziennego życia.

Rozwój mowy (a co za tym idzie rozwój myślenia) oraz umuzykalnienie wspierane są poprzez śpiew, proste przedstawienia, teatrzyki lalkowe wykonywane przez nauczycielki, korowody, zabawy paluszkowe i codzienne opowiadanie baśni i historyjek rytmicznych.

Ponadto prowadzone są zajęcia artystyczne: rysowanie (bez narzucania dziecku określonego tematu), malowanie (farbami akwarelowymi na mokrym), eurytmia (sztuka mowy w powiązaniu z ruchem).

Tak więc w różnorodny, a jednocześnie w odpowiedni dla wieku dziecka przedszkolnego sposób, wspierana jest inteligencja i myślenie oraz rozwój artystyczny i manualny dzieci.