Współpraca z Rodzicami

Nasze przedszkole jest placówką społeczną. Rodzice są integralną częścią placówki i współtworzą przedszkole. Podstawą naszej pracy jest współpraca z rodzicami. Pragniemy współpracować z rodzicami, którzy nie tylko chcą oddać do nas dziecko pod opiekę, lecz gotowi są razem z nami je współtworzyć. Oznacza to przyjęcie ryzyka podejmowania wspólnie decyzji i wzięcia za nie odpowiedzialności. Dla osób nastawionych tylko na "branie" lub uzyskiwanie odpowiedzi na pytanie: "co Państwo oferują?", może okazać się to progiem nie do pokonania. Chcemy współpracować i wspierać się nawzajem.

Spotykamy się z rodzicami wiele razy w ciągu roku, podczas uroczystości i świąt obchodzonych w przedszkolu, w trakcie spotkań w poszczególnych grupach, wyjazdów integracyjnych, przy porządkach i remontach. Spotykamy się też z rodzicami nieoficjalnie, gdy odwiedzamy dziecko w domu rodzinnym. Organizujemy kursy, wykłady i spotkania z pedagogami, lekarzami, czy rodzicami z przedszkoli i szkół waldorfskich z całego świata.

wspolpraca

Rodzice dzieci z poszczególnych grup tworzą Radę Rodziców i pomagają nauczycielom w pracy organizacyjnej dotyczącej prowadzenia przedszkola. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

  • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Przedszkola
  • pomoc w organizowaniu działań mających na celu poprawę warunków pracy Przedszkola
  • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych
  • przygotowywanie sprawozdań i dokumentacji z życia Przedszkola do publikacji
  • wyrażanie opinii w sprawach przekazanych Radzie przez Kolegium Nauczycieli