Podstawowe informacje

Przedszkole jest placówką społeczną służącą dziecku i jego rozwojowi. Rodzice i nauczyciele wspólnie tworzą przedszkole i są za nie odpowiedzialni.

Właścicielem przedszkola jest Towarzystwo Rozwoju Pedagogiki Rudolfa Steinera. Towarzystwo prowadzi również Waldorfską Szkołę Podstawową oraz Społeczne Liceum. Każdy może zostać członkiem Towarzystwa, a tym samym mieć wpływ na wybór władz, czyli Zarządu (osób reprezentujących jego interesy). W skład Zarządu wchodzą: Rodzice dzieci ze szkoły i przedszkola oraz nauczyciele, zatem w pewnym sensie sami jesteśmy właścicielami przedszkola.

Przedszkole powstało w październiku 1994 roku. Ma prawo noszenia nazwy "waldorfskie" nadane przez Internationale Vereinigung der Waldorfkindergarten e.v.

podstawowe_informacje

Przedszkole jest czynne w godzinach 8.30 - 13.30

W przedszkolu są dwie grupy mieszane wiekowo. W każdej grupie pracują dwie wykwalifikowane nauczycielki.

Zasady przyjęć: Przedszkole przyjmuje przez cały rok dzieci w wieku od 3 lat. Przedszkole jest dostępne dla wszystkich dzieci. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Miesięczna opłata za przedszkole wynosi 850 zł. Czesne jest płatne do 7 każdego miesiąca przez 10 miesięcy.
Wpisowe wynosi 800 zł (z możliwością rozłożenia płatności na raty).

Na początku każdego roku szkolnego ustalana jest kwota ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest płatne jednorazowo i jest ważne przez rok, zarówno na terenie przedszkola, jak i poza nim.

Aby lepiej rozumieć dziecko i pomóc mu w jego rozwoju, przedszkole prowadzi współpracę z: lekarzem pediatrą, logopedą, psychologiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną.